Een klacht, bezorgdheid of opmerking?  Blijf er niet mee zitten.

Soms gebeurt het dat je als ouder of als jongere niet tevreden of bezorgd bent over de aangeboden hulp in HSA, of over de samenwerking met je begeleider(s). Iedereen die betrokken is op deze hulpverlening, heeft het recht om deze ontevredenheid te uiten of, daar waar nodig, een klacht te formuleren.

De ontevredenheid bespreek je best in eerste instantie bij je begeleider(s). Samen gaan we begrijpen wat jij als lastig ervaart. Wanneer dit gesprek jou onvoldoende verder helpt, kan je een klacht formuleren.

Waar kan je terecht met je klacht?

Bij de organisatieverantwoordelijke van de betrokken leefgroep, dagcentrum of thuisbegeleiding.  Hij of zij bespreekt iedere klacht met het betrokken team en met directie. Deze klacht vragen we je schriftelijk in te dienen:

 • Per mail aan de organisatieverantwoordelijke. Het mailadres kan je vinden in de onthaalbrochure, online op onze contactpagina of sturen naar info@vzwhsa.be, tav de organisatieverantwoordelijke van het betrokken team / begeleider. 
 • Per brief tav de organisatieverantwoordelijke van het betrokken team / begeleider of t.a.v. de directie (Schansstraat 10, 3690 Zutendaal)

Hoe pakken we dit aan?

Na ontvangst van de klacht zal je worden uitgenodigd voor een individueel gesprek om samen je klacht te bespreken. Indien gewenst kan je een vertrouwenspersoon meebrengen naar dit gesprek.

Bij verdere vragen kan je je wenden tot:

 • De JO- lijn:
  • Bij de JO- lijn kan je terecht voor informatie, advies of klachten rond de jeugdhulp die georganiseerd wordt door het Agentschap Opgroeien.
  • Contact: 0800/900 33 of Jo-lijn@opgroeien.be
 • Bemiddeling in de jeugdhulp, regio Limburg:
  • Wanneer er sprake is van een conflict tussen ouder, ouders onderling, kind en/of begeleiders over het type hulp dat er geboden wordt en de manier waarop het begeleidingstraject vorm krijgt, kan je als jongere, ouder of hulpverlener beroep doen op Bemiddeling. Samen wordt er door een neutrale medewerker van het Agentschap Opgroeien gezocht naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.
  • Contact: Act.limburg@opgroeien.be
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.