Ons aanbod

 
Als voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg gaan we op stap met heel wat kinderen, jongeren en hun ouder(s), familie of ruimere context. Ze komen bij ons terecht wanneer het thuis wat moeilijker gaat of wanneer ze het zelf of hun ouders het wat moeilijker hebben.
Soms vindt een jeugdrechter de situatie verontrustend en worden kinderen of jongeren geplaatst, anderen vinden vrijwillig (vaak met hulp van andere hulpverleners) de weg naar de jeugdzorg.

Voor sommige modules kunnen ouders, jongeren of andere instanties rechtstreeks bij ons terecht, voor andere modules hebben zij de toelating nodig van de integrale toegangspoort jeugdhulp. Via aanmelding bij de toegangspoort komt men terecht in de NRTJ en via aanmelding bij HSA en/of RTJ. komt men in de RTJH terecht. 
De aanvragen worden geregistreerd door een team van opnamecoördinatoren waarna ze verder behandeld worden.

Voor de verschillende modules hanteren we éénzelfde kader.
Binnen een interactief en doelgericht proces - waarbij ieder gezinslid zijn steentje bijdraagt - gaan we samen op pad.
Vanuit een participatieve en open houding bevragen we het gezinssysteem en zien we gedrag, uitspraken, ... als een signaal, een communicatief gegeven binnen het gezin als geheel.
We blijven bij alle betrokkenen beroep doen op wederzijdse inzet en verbondenheid en dit met respect voor elkaars positie en visie. Ook staan we stil bij onze eigen impact op het systeem en waken erover dat onze aanwezigheid faciliterend is en tot meer autonomie
leidt.

vzw HSA biedt volgende modules aan:

Rechtstreeks toegankelijk (RTJH):

  • Contextbegeleiding: laagintensief en breedsporig
  • Dagbegeleiding in groep
  • Ondersteunende begeleiding
  • Positieve heroriëntering

Niet rechtstreeks toegankelijk (NRTJ):

  • Verblijf met contextbegeleiding
  • Zelfstandigheidstraining met contextbegeleiding
  • Contextbegeleiding Autonoom Wonen (interne doorstroom)
  • Kortdurende crisisopvang (intern) 

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.