Onze visie

Naar cliënten

In een steeds complexer wordende maatschappij werken we in HSA samen aan waarde(n)-volle zorg in verbinding.

Vanuit het vertrouwen in de unieke mogelijkheden van het cliëntsysteem bieden we vraaggestuurd en doelgerichte begeleiding op maat. Doorheen het hele proces is het belangrijk dat het cliëntsysteem mee verantwoordelijk blijft voor de gemaakte keuzes.

Naar medewerkers

We zijn overtuigd van de competenties van onze medewerkers. Ieders gedrevenheid en eigenheid vormt de motor en de meerwaarde van samen - werken in verbinding.                                                                                                              

We creëren een omgeving waarin medewerkers ruimte krijgen om het beste uit zichzelf te halen, éénieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Vanuit respectvolle open communicatie motiveren en stimuleren we medewerkers in het waarmaken van kwaliteitsvolle hulpverlening. Vanuit het geloof in levenslang leren en groeien, wil VZW HSA mee zorg dragen voor een continue professionele ontwikkeling.

Daarnaast beogen we een passende balans tussen het professionele en het privéleven.

Naar partners

We zien het als onze taak om een signaalfunctie te vervullen in de maatschappij, opdat de groeikansen van onze cliëntsystemen zo optimaal mogelijk benut worden. Hierbij vertegenwoordigen we mee de stem van onze cliëntsystemen en gaan we doelgericht samen op zoek naar mogelijke antwoorden.

Als deelnemer in het welzijnslandschap engageren we ons in diverse samenwerkingsverbanden en netwerken van organisaties om in functie van het optimaliseren van de zorg, actief mee te denken over en in te zetten op uitdagingen, schaalvergroting en het wederzijds leren en groeien.

Naar de samenleving

HSA streeft ernaar bij te dragen aan een voortdurend in beweging zijnde samenleving.                                                   Het is een hele uitdaging om, in onze complexer wordende maatschappij, het juiste spoor te blijven zoeken en te vinden.  We nemen de evoluties in het zorglandschap mee en bedden onze zorg in de bredere maatschappij in.

 

 

<<   Terug
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.