Over vzw Huize Sint-Augustinus

vzw HSA is een door Jongerenwelzijn erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdbijstand en maakt deel uit van de Integrale Jeugdhulp. We onderschrijven de visie vanuit de Staten-Generaal met het oog op de toekomst, richting één jeugdhulp tegen 2020. We weten ons in onze opdracht gesteund door de subsidiërende overheid die de toekomst paden van de sector onderschrijft. Samen dragen we zorg voor een omkadering die een verantwoorde begeleiding mogelijk maakt.

Wij hebben de opdracht hulp te bieden aan kinderen/jongeren, hun gezinnen en hun leefomgeving die in een steeds complexer wordende maatschappij (ernstige) moeilijkheden ondervinden in de opvoeding.

Ons aanbod is:

  • Residentieel: verticale en horizontale leefgroepen en zelfstandigheidstraining
  • Semi-ambulant: dagcentra
  • Ambulant: thuisbegeleidingsdienst en CAW
  • Ondersteunende begeleiding

Onze hulpverlening biedt zorg op maat, met aandacht voor het totale netwerk van de cliënt en gedragen door een dynamische begeleidingsrelatie.

We zien onze geïndividualiseerde, intensieve en contextuele begeleidingen als een participatief aanbod met respect voor de eigen dynamiek en het tempo van de cliënt en vertrekkend vanuit zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwend op de positieve krachten van alle betrokkenen kiezen wij voor een hulpverlening die gericht is op het verhogen van competenties. De begeleiding heeft hierbij op een niet-beoordelende manier aandacht voor de individuele hulpvragen die zowel door de persoonlijke achtergrond als de actuele levensfasen gekleurd kunnen zijn.

De begeleiding is geen eiland en ook geen eindpunt, maar poogt toch telkens weer de link te maken met het familiaal, sociaal en professioneel netwerk. We willen onze opdracht met alle betrokken partners delen en bevragen in samenspraak met de cliënten.

De begeleidingsrelatie vormt de spil binnen een professionele afstand van afstand en nabijheid. We zien de begeleider als medestander (t.a.v. de cliënt), als mediator (t.a.v. externen), maar ook als vertegenwoordiger van maatschappelijk te bewaken grenzen.

vzw HSA is een dynamische organisatie. Kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening is er erg belangrijk. Daarom wordt er geïnvesteerd in vorming van medewerkers en voortdurende verbetering van de werking.

De middelen die hiervoor inzetbaar zijn, worden ter beschikking gesteld door de subsidiërende overheid. Onze organisatie wil verantwoord omgaan met de ons toegewezen gemeenschapsgelden: een geëngageerde, deskundige medewerkersequipe staat dagelijks borg voor een hulpaanbod gericht op verzelfstandiging van de cliënten.

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.