Vrijwilligerswerk

In het werven van vrijwilligers hebben we aandacht voor krachten en kwaliteiten van de vrijwilliger. De unieke positie van de vrijwilliger binnen vzw HSA vraagt om een wederzijds engagement. De vrijwilliger mag van de organisatie verwachten dat de organisatie haar krachten inzet om het engagement van de vrijwilliger te helpen waarmaken. 

1.Gegevens van de vereniging

Naam: vzw Huize Sint-Augustinus
Juridisch statuut: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)
Adres secretariaat: Schansstraat 10, 3690 Zutendaal
Telefoon secretariaat: 089/71.40.84
E-mail: info@vzwhsa.be
Website: www.vzwhsa.be

Doelstelling volgens statuten: De vereniging heeft tot doel een privaat aanbod aan begeleiding en hulpverlening te bieden in de sector van de jeugdbescherming volgens de modaliteiten bepaald door de bevoegde overheden. De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde statutaire doelstellingen met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het statutaire doel. Daarenboven kunnen onroerende goederen verworven worden ter realisatie van het doel.

2.Verzekering

De vrijwilliger is verzekerd conform de wettelijke verplichtingen


3.Geheimhoudingsplicht

Vrijwilligers in vzw HSA zijn gebonden door de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek, met betrekking tot gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis krijgen en die daarmee verband houden.

5.Bij vzw HSA aan de slag als vrijwilliger?
Stuur je motivatie en CV naar info@vzwhsa.be

<<   Terug
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.