Verblijf met contextbegeleiding (CB)

Onder verblijf met CB verstaan we dat kinderen en jongeren in onze voorziening een aangepaste woon- en leefomgeving aangeboden krijgen. Daarnaast begeleiden we de personen die betrokken zijn op het kind / de jongere (gezin, familie,...). Samen zoeken we hoe zij weer of beter hun rol als opvoedingsverantwoordelijke kunnen opnemen.

Binnen vzw HSA kan men in verschillende leefgroepen verblijven.
Onze begeleiders creëren een omgeving waarin elk kind / elke jongere de kans krijgt zichzelf te ontplooien.

Elke leefgroep heeft zijn eigen team van begeleiders waaronder een teambegeleider.
Binnen hetzelfde pedagogisch kader zorgt elk team voor de dagdagelijkse leefgroepwerking, waarbij elke groep zijn eigen accenten legt.
Na plaatsing krijgen de ouders op de eerste plaats steeds opnieuw alle informatie over hoe het met hun kind verloopt in de begeleiding. Ouders die met vragen zitten over school, begeleiding, de kledij, ….. krijgen een zo duidelijk mogelijk antwoord.
Het is de bedoeling dat de ouders bij alles betrokken worden en mee de verantwoordelijkheid nemen.
Zo zullen we afspreken wie er naar de oudercontacten gaat, wie de kleren gaat kopen, naar de dokter gaat met het kind / de jongere,... 

Na iedere zes maanden komen alle partijen bijeen: ouders, kinderen/jongeren, de contactpersoon/aanmelder en de begeleiding van vzw HSA. Dan wordt gekeken hoe het de voorbije zes maanden is geweest en wat er voor de volgende zes maanden moet gebeuren.

Volg onderstaande links om meer te weten te komen over onze leefgroepen.

Verticale leefgroepen »  Horizontale leefgroepen »  

<<   Terug

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.