Dagbegeleiding in groep

vzw HSA heeft een erkenning voor twee dagcentra:

  • 'De Link' in Maasmechelen
  • 'De Poort' in Tongeren

Beide dagcentra voorzien ambulante begeleiding binnen de bijzondere jeugdzorg.
De doelgroep bestaat uit jongeren en hun gezin/context waarbij sprake is van een pedagogische hulpvraag met verontrusting en waar een nood bestaat aan een begeleidingstraject.
Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar kunnen hier terecht voor dagbegeleiding met CB, maar ook voor DB zonder CB. 

Het hulpaanbod van de dagbegeleiding in groep is gestoeld op volgende pijlers:

  • Pijler individuele begeleiding
  • Pijler groepswerking
  • Pijler school
  • Pijler contextbegeleiding, al dan niet geactiveerd.

De hulpverlening kan zich op verschillende domeinen richten: opvoeding, relationele problemen, financiën, sociaal functioneren enz. 
Wij zien ouders en andere betrokkenen als de experten van hun kind. Door middel van wekelijkse gesprekken, wordt er getracht de vaardigheden, de mogelijkheden en de kracht van het gezin te vergroten.
We bieden de ouders een intensieve begeleiding op maat aan, die aansluit bij hun hulpvragen en de samen geformuleerde doelstellingen. De begeleiding is ondersteunend, maar de verantwoordelijkheid voor beslissingen blijft bij de ouders.

De jongere gaat na school onmiddellijk naar het dagcentrum. Hij/zij blijft daar tot 19u. Na 19u en tijdens de weekenden is de jongere gewoon thuis. In de vakanties is de jongere van 9u tot 17u aanwezig in het centrum.  Aan een traject binnen dagbegeleiding zijn geen extra kosten verbonden.

Indicaties

  • De afstand tussen het dagcentrum, school en thuis moet overbrugbaar zijn
  • Er moet bereidheid zijn tot samenwerking tussen de jongere, context en het dagcentrum rond de problemen die men ondervindt
  • De jongere moet een dagbesteding (school) hebben
 

Om optimale hulpverlening te kunnen bieden, is het belangrijk over de nodige informatie te beschikken. We vragen u dan ook om voor de module DB in groep onderstaand formulier in te vullen en terug te mailen naar: aanmelden@vzwhsa.be

<<   Terug

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.