Contextbegeleiding (CB) laagintensief of breedsporig

De contextbegeleidingsmodules die ons toegekend zijn kunnen of los ingezet worden in de vorm van thuisbegeleiding, gekoppeld zijn aan dagbegeleiding in groep of gekoppeld zijn aan een verblijf in onze organisatie.

Contextgericht werken is een essentiële pijler van de werking in vzw HSA. Daarom staat in elk traject de contextbegeleiding centraal. CB is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar die problemen ervaren op verschillende levensdomeinen.
De hulpverlening wordt in de context aangeboden. Er is minstens sprake van een pedagogische hulpvraag met verontrusting én er is nood aan een begeleidingstraject. Naast opvoedkundige thema's kunnen ook problemen die zich situeren binnen andere levensdomeinen (veiligheid, sociale relaties, financiën, daginvulling, ...) aan bod komen.

Gedurende de begeleiding worden alle gezinsleden betrokken om samen tot een duurzame verandering te komen.
De cliënten bepalen mee de doelstellingen van de hulpverlening, evalueren mee en sturen bij.
De benadering is krachtgericht. We gaan samen met de minderjarige en zijn context op zoek naar antwoorden die een oplossing kunnen bieden aan de problemen die de minderjarige en zijn context ervaren en te maken hebben.

Bij contextbegeleiding gaan we uit van volgend principe "zolang als nodig, zo kort als mogelijk"
Dat betekent dat er wekelijks gemiddeld 1u of 2u contact is met de context. Die contacten kunnen zowel met de gezinsleden apart, met het hele gezin, als met de gezinsleden en andere diensten/hulpverleners zijn.

Er zijn diverse trajecten voor de laagintensieve en breedsporige contextbegeleidingen:                                       

Laagintensief / breedsporig opvoedingstraject.    
Verontrustende opvoedingssituatie waarbij het opvoedingstraject op zich staat.

Voorbereidend traject.
Verontrustende opvoedingssituatie waarbij er nood is aan een voorbereidend traject (gezinnen die weliswaar bereid zijn tot het opstarten van het traject, maar weinig vertrouwen hebben t.a.v. hulpverlening) Er wordt gewerkt naar eventuele doorstroom naar andere modules.

Gecombineerd traject.
Verontrustende opvoedingssituatie waar naast de CB aan huis ook de module dagbegeleidng in groep ter ondersteuning wordt ingezet. Indien nodig kan ook de  ondersteunende module ingezet worden.

Soms wordt er door één of meerdere betrokkenen (jongere/gezin/verwijzende instantie) ingeschat dat het voortdurend samenleven (op dat moment toch) niet haalbaar is. Op dat moment kan een andere vorm van ondersteuning en begeleiding ingezet worden, bovenop de contextbegeleiding. Dit vertaalt zich in het inschakelen van een extra module.

Aanmelden voor de module contextbegeleiding verloopt via het RTJ-punt: www.rtjlimburg.be of info@rtjlimburg.be


<<   Terug

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.