Horizontale leefgroepen

Onder Ons (1BIS)    -    Ter Linde

In de horizontale leefgroepen kunnen jongeren van 14j tot 18j terecht, deze is gemengd.
Bij invulling van de groepen streven wij naar een evenwichtige spreiding van dossierzwaarte.
Elke jongere heeft een contactpersoon/aanmelder

Het doel is de jongeren te begeleiden in hun traject terug naar huis of door te groeien naar zelfstandigheid.

Dit houdt onder andere in :
allerlei praktische vaardigheden leren (o.a. koken, zelfstandig studeren, zelfstandig verplaatsen, vrije tijdsbesteding, zorg voor eigen gezondheid, ...)
goede beslissingen leren nemen, goede keuzes leren maken
sociale vaardigheden verwerven
leren geloven in zichzelf en in eigen kunnen
zich leren behelpen binnen de regels van de samenleving
goede relaties ontwikkelen met ouders, broers, zussen, partner, vrienden, ...
plannen maken voor nu en voor de toekomst 

Werkwijze :
In overleg met de jongere, de ouders, de verwijzer en het begeleiderteam zoeken we naar de meest geschikte begeleiding. Op basis van een handelingsplan wordt er gewerkt aan een goede relatie met zichzelf, met thuis, met de omgeving en aan de groei naar zelfstandigheid.
Voor elke jongere is er een individuele begeleider. Wij werken altijd samen met de context, het is voornamelijk de CB die deze contacten onderhoudt.  Bezoeken aan familie, weekends en vakanties buiten de leefgroep, kunnen plaatsvinden ná goedkeuring door de verwijzer. We houden regelmatig contact met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.