Verticale leefgroepen

Eigen Haard    -    Were Di    -    Toekomst

In de verticale leefgroepen kunnen kinderen en jongeren van 0-18j (= maximum instap leeftijd is 12j) terecht, deze is gemengd.
Bij de invulling van de groep streven wij naar een evenwichtige verdeling van dossierzwaarte.
Elke jongere heeft een contactpersoon/aanmelder

Doel is om de kinderen/jongeren, al dan niet tijdelijk, in een aangepaste en veilige woon- en leefomgeving een plaats te geven waar zij maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De ouders/context blijven de rol van opvoedingsverantwoordelijke op zich nemen.

Werkwijze :
In overleg met de jongere, de ouders, de verwijzer en het begeleiderteam zoeken we naar de meest geschikte begeleiding. Op basis van een handelingsplan wordt er gewerkt aan een goede relatie met zichzelf, met thuis, met de omgeving en aan de groei naar zelfstandigheid.
Voor elke jongere is er een individuele begeleider. Wij werken altijd samen met de context, het is voornamelijk de CB die deze contacten onderhoudt.  Bezoeken aan familie, weekends en vakanties buiten de leefgroep, kunnen plaatsvinden ná goedkeuring door de verwijzer. We houden regelmatig contact met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.

 

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.